FDF Spandet-Roager / Bestyrelse / Generalforsamling 25/9-2013
Generalforsamling
 
Onsdag den 25. September kl. 18.00
(bemærk, at datoen er ændret)
 
Dagsorden:
  • Velkomst
  • valg af ordstyrer og referent
  • Formandens (kredslederens) beretning
  • Kassererens beretning
  • godkendelse af egne vedtægter
  • valg af min. 2 forældrerepræsentanter
  • valg af revisor og revisorsuppleant
  • evt. ændring af mødedag
  • nye tiltag/ familie FDF
  • evt.

mød op og vær med til at sætte dit præg på FDF Spandet-Roager

PS! der er ingen, der bliver valgt i bestyrelsen mod deres vilje

Der er almindelig møde for børnene kl. 17-18.30

Med venlig hilsen FDF Spandet-Roager

Egon Christensen