Info om lejren

Sommerlejr 26.-28. april 2019
Spejderhytten "Balghum"
Ballum Hede 4
6261 Bredebro
 
Så er vi klar med de sidste oplysninger om lejren.
 
Vi kører fra Kredshuset i Spandet  Fredag den 26. Maj kl. 17.00
 
Bagagen tages med i bilerne.
Vi vil ved Kredshuset aftale, hvem der kører til lejren.
 
Vi er fremme ved lejren ca. kl. 18.00
og her vil vi straks gå i gang med indkvartering.
PS! HUSK liggeunderlag og sovepose
 
Køkkenet
Vi har vor faste køkkentante, Birthe, som står for den overordnede del af køkkenet. Hjælpere og ledere hjælper til i den udstrækning, det er nødvendigt.
 
Børnene opdeles i hold, hvor de vil få deres del af køkkentjansen at tage sig af. Dette gøres i tæt samarbejde med Birthe.
 
Aktiviteter - tema:
Der vil være etableret værksteder, både inde og ude, hvor børnene kan boltre sig.
Calle og Lars står for den overordnede ledelse af værkstederne.
Øvrige ledere og hjælpere hjælper til ved etablerede aktiviteter.
Derudover vil der være mulighed for forskellige lege.
 
Hvis der bliver den fornødne tid til det, vil der også være en tur ud af lejren.
 
Slikbutik:
Børnene vil naturligvis få frugt hver dag, men derudover kan vi naturligvis ikke have en lejr uden vor trofaste slikbutik.
Der bliver salg alle tre dage, åbningstid (se program)
husk at få lommepenge med (max. 20 kr. pr. dag)
 
Forældredag - fælles morgenmad/ brunch
Søndag kl. 9.30 inviterer vi forældre og søskende til fælles morgenmad/brunch.
I skal lige give besked om, hvor mange i kommer, så vi kan have mad nok.
Bedsteforældre er naturligvis også velkomne.
 
I er naturligvis velkommen til at besøge os på lejren undervejs. Skulle i få lyst til at prøve at overnatte, er i også meget velkomne til det.
Husk blot selv at medbringe liggeunderlag og sovepose.
 
Afslutning er sat til senest kl. 12.00, da vi efterfølgende skal have tid til at rengøre hytten og rydde op på lejrpladsen.
 
Lejrchefer på hele turen:
Grethe Schneider    tlf.: 28988281
Egon Christensen   tlf.: 30577325
(kredsleder)
 
Svares ikke ved opkald, så skriv en sms eller indtal besked. Så ringer vi tilbage.
 
PS! Husk, vi skal have sygesikringskortet.

Har i yderligere spørgsmål ang. lejren, er i velkomne til at kontakte lederne.
 
P.t. er der 20 børn og 9 voksne tilmeldt lejren. Det bliver bare så SUPER GODT
 
Vi ses 
Da idrætsugen i Roager i år falder sammen med Kr. Himmelfartsferien (uge 22), har vi valgt at flytte lejren, så det holdes en normal weekend.
Så den er lidt kortere end sædvanlig.
 
Men glæd jer til 2020
Da er det igen i Kr. Himmelfartsferien, og det bliver i Klebækhytten i Bække
21. -24. Maj
Så sæt X i kalenderen
Egon Christensen