FDF Spandet-Roager / Præmiespilgruppen / Spilleregler Præmiespil
Spilleregler
 
Præmiespillet er for passive medlemmer
 
Årskort kr. 100,00
 
Der spilles hele året undtagen juli måned.
1. trækning offentliggøres 1.oktober
 
Der udtrækkes, under 4 grupperådsmedlemmers kontrol, gavekort med følgende pålydende:
1 præmie á 200 kr.
1 præmie á 150 kr.
1 præmie á 100 kr.
? præmier á 50 kr. (efter deltagerantal)
 
De udtrukne numre bekendtgøres den 1. i måneden på www.fdfspandetroager.dk, i Dagli'Brugsen Roager og
Spandet Aktivitetscenter
 
Over nærværende spil føres protokol, hvori de ved lodtrækningen tilstedeværende grupperådsmedlemmer bekræfter trækningens rigtighed, ligesom der over spillet føres et særligt regnskab.
 
Med venlig hilsen Grupperådet.
 
Gavekort indløses hos Dagli'Brugsen Roager
 
HUSK! 30% af beløbet går til præmier. Resten går til FDF's arbejde i Spandet-Roager
 
Egon Christensen