FDF Spandet-Roager / Bestyrelse / Generalforsamling 30/9-2009
Generalforsamling
 
Der indkaldes hermed til generalforsamling i Kredshuset
 
Onsdag d. 30. September 2009 kl. 18.00
 
Dagsorden:
  1. Valg af ordstyrer og protokolfører
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Valg af 3 forældrerepræsentanter til bestyrelsen
  5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer
  7. Evt.
Hilsen Bestyrelsen
 
Præmiespilgruppen.
 
Præmiespilgruppen er i øjeblikket temmelig inaktiv.
 
Vi vil gerne have gang i den igen, så vi tager lige en debat angående dette efter generalforsamlingen.
 
Alle medlemmer af den tidligere gruppe er inviteret til at deltage.
 
 
 
Egon Christensen