FDF Spandet-Roager / Præmiespilgruppen / Regler for grupperådet

Regler for grupperådet

1.   Formålet er at støtte FDF Spandet-Roager økonomisk.
 
2.   Grupperådet vælges for 2 år ad gangen i Juni måned.
 
3.   Der skal altid være én i grupperådet fra bestyrelsen.
 
4.   Grupperådet består af 5 medlemmer, som vælges blandt
      samtlige indsamlere, deraf minimum én fra bestyrelsen.
 
5.   Revideret regnskab udarbejdes og forelægges bestyrelsen
      en gang årligt inden 1. Oktober.
 
6.   Regnskabet revideres af kredsens revisorer.
 
7.   Der holdes fællesmøde i September mellem grupperåd og
      bestyrelse, hvor man drøfter kommende store udgifter. Der
      overføres ikke automatisk penge til kredskassen.
 
8.   Ekstraordinære bevillinger kan søges via bestyrelsen hos
      grupperådet
Egon Christensen